Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν την ασφάλεια αυτοκινήτου νομού Αττικής