Η ιδιωτική ασφάλεια ζωής έχει γίνει πλέον απαραίτητη για κάθε σύγχρονο άνθρωπο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής έχουν πλέον εξελιχθεί και παρέχουν σημαντικότατες καλύψεις όπως η Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη , η Απώλεια Εισοδήματος λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, η Σύνταξη και το Εφάπαξ, η μόνιμη ή πρόσκαιρη Αναπηρία, η Απώλεια Ζωής,το Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα,η Ελεύθερη Επιλογή Ιατρού και Νοσοκομείου και πολλές άλλες εξειδικευμένες καλύψεις που συμπληρώνουν ικανοποιητικότατα τις παροχές των κοινωνικών ταμείων.