Στα ασφαλιστικά μας γραφεία θα βρείτε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την ασφάλιση της επιχειρησής σας.

Μερικοί απο τους κινδύνους για τους οποίους μπορείτε να ασφαλίσετε την επιχειρησή σας είναι οι παρακάτω:

 1. Πυρκαϊά
 2. Κεραυνό
 3. Καπνό
 4. Έκρηξη
 5. Δάσος
 6. Σεισμό
 7. Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή αναρριχήσεως
 8. Ληστεία ταμείου
 9. Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
 10. Καταιγίδα, θύελλα
 11. Απώλεια κερδών
 12. Έξοδα μεταστέγασης
 13. Γενική αστική ευθύνη
 14. Τρομοκρατικές ενέργειες
 15. Υπερχείλιση δεξαμενών, διάρρηξη σωληνώσεων
 16. Αποκομιδή συντριμμάτων
 17. Θραύση βιτρινών, κρυστάλλων, καθρεπτών
 18. Πυρκαϊά από διπλανή οικοδομή
 19. Πρόσκρουση οχήματος
 20. Χαρτόσημο αποζημίωσης
 21. Ζημιές από την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς
 22. Καταστροφή πινακίδων
 23. Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που προέρχονται από αυτά
 24. Αστική ευθύνη πυρκαϊάς