Στα ασφαλιστικά μας γραφεία θα βρείτε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την ασφάλιση της κατοικίας σας.

Μερικοί απο τους κινδύνους απο τους οποίους μπορείτε να ασφαλίσετε την κατοικία σας είναι οι παρακάτω:

 1. Πυρκαϊά
 2. Κεραυνό
 3. Καπνό
 4. Έκρηξη
 5. Δάσος
 6. Κλοπή Συνεπεία Διαρρήξεως ή Αναρριχήσεως
 7. Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές
 8. Καταιγίδα – Θύελλα
 9. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 10. Υπερχείλιση Δεξαμενών, Διάρρηξη Σωληνώσεων
 11. Αποκομιδή Συντριμμάτων
 12. Θραύση Κρυστάλλων – Καθρεπτών
 13. Πυρκαϊά από Διπλανή Οικοδομή
 14. Πρόσκρουση Οχήματος
 15. Χαρτόσημο Αποζημίωσης
 16. Ζημιές από την Προσπάθεια Κατάσβεσης της Φωτιάς
 17. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων που Προέρχονται από αυτά
 18. Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
 19. Προσωπικό Ατύχημα

Επίσης στο πακέτο για την ασφάλεια της κατοικίας σας μπορείτε να συμπεριλάβετε και πολλούς κινδύνους όπως ασφάλιση ενυπόθηκων δανείων από τράπεζες με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.